University Merit List (Commerce)

(Exam. May 2014)

B.Com. 2st Semester
S.No. Roll No. Name Father’s Name Rank
1 2381576 Kajal (Voc.) Sh. Rohtash 2nd
2 2345397 Chinki (Gen.) Sh. Tarachand 12th
3 2345396 Charul (Gen.) Sh. Sanjay Kumar 17th
4 2345417 Payal (Gen.) Sh. Badri Prasad 25th
5 2381577 Manju (Voc.) Sh. Suresh Kumar 35th
6 2345411 Nalini (Gen.) Sh. Vijay Kumar 36th
7 2381587 Sakshi Garg (Voc.) Sh. Vinod Kumar Garg 44th
B.Com. 4th Semester
S.No. Roll No. Name Father’s Name Rank
1. 2363106 Shikha (Gen.) Sh. Pramod Kumar 2nd
2. 2363107 Shweta (Gen.) Sh. Pramod Kumar 4th
3. 2383901 Anjali Mittal (Voc.) Sh. Ajay Mittal 5th
4. 2383916 Shikha Goyal (Voc.) Sh. Sushil Kumar 12th
5. 2363080 Heena (Gen.) Sh. Hemant Kumar Rao 26th
6. 2363072 Anju (Gen.) Sh. Satya Prakash 44th
7. 2363076 Chandni Gupta (Gen.) Sh. Subhash Gupta 45th
8. 2383910 Neha (Voc.) Sh. Vijay Bansal 45th
B.Com. 6th Semester
S.No. Roll No. Name Father’s Name Rank
1. 2202757 Preety (Voc.) Sh. Lajpat Rai 9th
2. 2175812 Priya (Gen.) Sh. Ved Prakash 11th
3. 2202758 Riya Bajaj (Voc.) Sh. Pradeeo Bajaj 35th
4. 2202754 Nidhi Devi (Voc.) Sh. Paras Ram 41st
5. 2175830 Simpy Gupta (Gen.) Sh. Hanuman Prasad 44th
6. 2202755 Nitika Jain (Voc.) Sh. Sunil Kumar Jain 45th

(Exam. Dec. 2013)

B.Com. 1st Semester
S.No. Roll No. Name Father’s Name Rank
1 7440160 Sonia (Voc.) Sh. Bal Kishan 20th
2 7440157 Sakshi Garg (Voc.) Sh. Vinod Kumar Garg 35th
3 7257897 Chinki (Gen.) Sh. Tara Chand 40th
4 7440146 Kajal (Voc.) Sh. Rahtash 44th

 

B.Com. 3rd Semester
S.No. Roll No. Name Father’s Name Rank
1 7320239 Shikha (Gen.) Sh. Pramod Kumar 1st
2 7451741 Anjali Mittal (Voc.) Sh. Ajay Mittal 6th
3 7320240 Shweta (Gen.) Sh. Pramod Kumar 9th
4 7451755 Pushpa Rani (Voc.) Sh. Dharmender Singh 45th
5 7451750 Neha (Voc.) Sh. Vijay Bansal 48th
6 7320206 Chandhi Gupta (Gen.) Sh. Subhash Gupta 49th
7 7334346 Pushpa Sharma (Gen.) Sh. Sharma 49th

 

B.Com. 5th Semester
S.No. Roll No. Name Father’s Name Rank
1 7462107 Preety (Voc.) Sh. Lajpat Rai 10th
2 7462108 Riya Bajaj (Voc.) Sh. Pradeep Bajaj

10th

3 7462105 Nitika Jain (Voc.) Sh. Sunil Kumar 18th
4 7372112 Priya (Gen.) Sh. Ved Prakash 19th
5 7462104 Nidhi Devi (Voc.) Sh. Parasram 25th
6 7462106 Pooja Jangra (Voc.) Sh. Kartar Singh 44th

 

University Merit List (Arts)

(Exam. April 2012)

B.A. 2nd Semester
S.No. Roll No. Name Father’s Name Rank
1 1051111131 Monika Sh. Bal Kishan 14th
2 1051111155 Neetu Priya Sh. Surender Kumar 15th

 

(Exam. April 2013)

B.A. 2nd Semester
S.No. Roll No. Name Father’s Name Rank
1 3022853 Manisha Sh. Satish Kumar 19th
2 3022975 Priyanka Sh. Ram Niwas 32nd
3 3022802 Bindu Sh. Sham Lal 33rd
4 3022844 Luxmi) Sh. Suraj Bhan 39th

 

(Exam. Dec. 2013)

B.A. 1st Semester
S.No. Roll No. Name Father’s Name Rank
1 6002579 Jyoti Sh. Balbir Singh 34th
2 6002540 Anita Sh. Ramesh Kumar 50th

 

B.A. 3rd Semester
S.No. Roll No. Name Father’s Name Rank
1 7101098 Bindu Sh. Sham Lal 11th
2 7101152 Meenu Sh. Prakash 39th

 

B.A. 5th Semester
S.No. Roll No. Name Father’s Name Rank
1 7182416 Annu Sh. Rambir 23rd
2 7182409 Anju Sh. Hawa Singh 28th
3 7182401 Aarti Sh. Suresh 35th
4 7182693 Ulka Sh. Vijay Kumar 45th
5 7182669 Sonu Sh. Babu Lal 49th