S. No.

Date

Class

Name of the Competition

Names of Students Appreciated

2. 14.7.14 IIIA English Recitation

Harsh Vardhan

Sayonika Chattopadhyay

Niharika Chattopadhyay

IIIB English Recitation

Avishi Singh

Aditya Singh

Pranav Kumar

3. 14.7.14 IA English Recitation

Anya Gosain

Gavran Hanjoora

Siddhanth Rao

Anil Saraswati

IB English Recitation

Aaryan Yadav

Jahnavi Nagpal

Riyansh Pandey

Sidharth Singh

4. 23.7.14 IIIA Hindi Recitation

Sayonika Chattopadhyay

Amitoj Singh

Chaavi Kumar

Ajooni Singh

5. 23.7.14 IIIB Hindi Recitation

Aditi Dhawan

Zara Sharma

Swarnima Singh

Nehal Balooni

Kshitij Verma

6. 24.7.14 II-V Best Out Of Waste

Soham Mishra

Archisha Mandal

Pihu Garg

Divyansh Singh

Anupriya Nayak

Himanshi Koochar

Animesh Mishra

Aranav Dubey

Aditi Dhawan

Aditi Rathore

Faiza Arshad

Pratham Pai

Tanish Singh

Sonank Dey

Jayanth Bisht

N.Rajarageeta

Harsh Kathri

Aryan Sharma

Avi Sharma

Anshika Sharma

Abshiek Nayak

Garima Yadav

Kushagra Sharma

S. No.

Date

Class

Name of the Competition

Names of Students Appreciated

1. 24.5.14 IA Fancy Dress

Anil Saraswati

Atishay Pratap

Gaurav Hanjoora

Siddhant Rao

Ifra Jamshed

Anya Gosain

IB Fancy Dress

Priyank Kaushik

Rohit S.Janmeja

Siddharth Singh

Swastik Yadav

S. NO.

DATE

CLASS

NAME OF THE COMPETITION

RESULT

1.

24.7.13

III-A

English Recitation

Satvik Sharma
Kalpak Mohapatra
Raghav Mehta

III-B

English Recitation

N. Rajareethigha
Pragya
Aditya Panda

2.

25.7.13

V-A

Hindi Recitation

Kashish Nathani
Suneha Singh
Koshika Lamba
Lakshya Sabharwal

V-B

Hindi Recitation

Shashwat Shivam
Udisha
Siddharth Rajput
Samarth Das

3.

26.7.13

II-A

Show & Tell

Divyansh Singh
Harsh Bardhan
Amitoj Singh
Neharika Chattppadhyay
Sayonika Chattopadhyay

 

II-B

Show & Tell

Aditya Jaiman
Arnav Dubey
Bornabh Priyon
Anika Laksmi Nair

4.

29.7.13

IV & V

Social Science Quiz

Bhavya Mahendru-IV
Akshita Kaul-V

Subhankar Vats-V
Avi Sharma-IV