Highlights

Science Stream

A.

No. of students appeared

74

B.

School Toppers:

 

KAUSTHUB KESAVADAS

94.8

YASHRAJ SANJAY JAGTAP

94.4

HRUSHABHSINGH Y CHOUHAN

94.2

SWATI KADU

93.8

G SUNDAR

93.2

NIKHIL BHARDWAJ

92.8

RASHMI BIRMOLE

92

ABHINANDAN SINGLA

91.8

HIMALI SAINI

91.8

SHREYA S PANDEY

91.6

SNIGDHAM MAJUMDER

91.4

SAHIL THAKUR

90.2

 

NANDINI KHANDURI

90.2

 

TREESA MATHEWS

89.8

 

RITU SHIVKUMAR

89.4

 

 

 

C.

Subject Toppers:

 

 

 

English

96

SHREYA S PANDEY

 

 

 

Maths

99

YASHRAJ SANJAY JAGTAP

 

 

 

 

 

Physics

95

G SUNDAR

 

HRUSHABHSINGH Y CHOUHAN

 

KAUSTHUB KESAVADAS

 

SHANTANU MUKHOPADHYAY

 

SWATI KADU

 

YASHRAJ SANJAY JAGTAP

 

NANDINI KHANDURI

 

ABHISHEK VIJAY KUMAR

 

 

 

Chemistry

96

ABHINANDAN SINGLA

 

 

 

Biology

95

NANDINI KHANDURI

 

SANATH  K  S

 

 

 

Computer Science

95

HRUSHABHSINGH Y CHOUHAN

 

 

G SUNDAR

 

 

SHREYA S PANDEY

 

 

SNIGDHAM MAJUMDER

 

 

 

 

D.

Highest In PCM

96.33%

E.

Highest In PCB

94.66%