Highlights

Science Stream

A.

No. of students appeared

66

B.

School Toppers:

1. Aditi Goyal
2. Tejas Jagadish Dethe
3. Laxmipriya Sreekumar Pillai
4. Vindhya Guru Rao
5. Ajitesh Singla
6. Abhishek Chhabra
7. Kanishka Chhabra
8. Ananyaa Pandey
9. K Harish
10. G Sriram
11. K Sudarshan Thorve

12. Karpurapu Meher Jyothi

13. Rane Parikshit Shridhar

14. Akshat Garg

15. Saksham Bassi

16. Misha Agarwal

17. Kartikeya Sharma

18. Vemu Sri Harshita

19. Anany Rai

20. Samidha Mridul Verma

21. Aditya V Reddy

22. Shilpa Giri

23. Paulomee De

24. Pranali Limbajappa Swanne

25. Navneet Kaur

26. Kanishak Goyal

27. Agrim Kundan

28. Karikey Gupta

29. Vinayak Dilip Jadhav

30. Pragya Mishra

31. Apoorva Tarafdar

32. Vishesh Pravesh Gupta

33. Nikita Sangwan

34. Divanshi Bansal

35. Adrija Goswami

36. Anurag Ganguly

37. Abhijit Srivastava

38. Akshay Singh

39. Vaishnavi Vinodchandra Walhe

 

96.6
96.6
95.6
95.4
95
94.6
94.6
94.6
94.4
94.2
94.2

93.8
93.6
93.4

93.2
93.2
92.8

92.8

92.6

92.6

92.2

92.2

91.6

91.6

91.6

91.6

91.4

91.4

91.4

91.4

91.2

91

90.8

90.6

90.2

90.2

90

90

90

C.

Subject Toppers:

English
Adrija Goswami

Maths
Aditi Goyal

Tejas Jagadish Dethe

Physics
Aditi Goyal

Tejas Jagadish Dethe

Lakshmipriya Sreekumar Pillai

Vindhya Guru Rao

Ajitesh Singla

Abhishek Chhabra

Chemistry

Aditi Goyal

Tejas Jagadish Dethe

Biology

Lakshmipriya Sreekumar Pillai

Ananya Pandey

Computer Science
Tejas Jagadish Dethe

Vindhya Guru Rao

 

97

 

99

 

 

95

 

 

 

 

 

 

99

 

 

97

 

 

98

D.

Distinction Rate

4.21

E.

Highest In PCM

97.67%

F.

Highest In PCB

96%

SPECIAL FEATURE:
Out of 66 students who appeared, all students secured 60% & above. 
Further, 56 students secured more than 75%.

Distinction Percentage (Subject wise)

Science Stream

English

97%

Maths

99%

Physics

95%

Chemistry

99%

Computer Science

97%

Biology

98%