POSITION NAME HOUSE
1st Jagriti Goswami Nanak
1st Nandini Sharma Nanak
2nd Avira Chauhan Gautam
2nd Pahal Vivekanand
3rd Punya Garg Kabir
POSITION NAME HOUSE
1st Nandini Sharma Gautam
2nd Layna Vivekanand
2nd Shaurya Gupta Gautam
3rd Niyati Khare Nanak
Consolation Prize Jagriti Goswami Nanak
POSITION NAME HOUSE
1st Saesha Khanna Gautam
2nd Jaishree Vasudeva Gautam
2nd Niyamat Khanna Gautam
3rd Vihaan Kathuria Vivekanand
3rd Aarna Malik Gautam
Consolation Prize Jasneek Kaur Vivekanand