POSITION NAME HOUSE
1st Jasman Singh Madan Nanak
1st Hetvi Piplani Vivekanand
2nd Paarth K Nanak
3rd Reyansh Sharma Vivekanand
3rd Srinika Sharma Vivekanand
POSITION NAME HOUSE
1st Aaradhya Sharma Kabir
1st Paarth K Nanak
2nd Sayesha Malhotra Nanak
3rd Siddhiksha Chitkara Vivekanand
3rd Kavisha Chitkara Vivekanand
POSITION NAME HOUSE
1st Mahima Baweja Kabir
2nd Sayesha Malhotra Nanak
2nd Kavisha Chitkara Vivekanand
3rd Aadhya Baweja Gautam
3rd Parnika Gupta Gautam