Class IX

Position Name House
1st Navya Munjal Kabir
2nd Dev Chandna Gautam
3rd Naisha Singh Kabir

Class X

Position Name House
1st Diya Razdan Nanak
2nd Avneet oberoi Vivekanand
3rd Jiaa Madan Vivekanand

Hindi

CLASS VI
Position Name House
1st Shambhavi Nanak
2nd Lakshay Devagan Kabir
3rd Kartik Mittal Vivekanand
Kush Dingra Gautam
Tejus Ahuja Nanak
CLASS VII
Position Name House
1st Divjot Singh Vivekanand
2nd Sadhika Punj Gautam
3rd Rida Vivekanand
Jujhar Nanak
CLASS VIII
Position Name House
1st Bhavya Mittal Nanak
2nd Tushita Kabir
3rd Himani Chawla Kabir
Vimukta Vivekanand
CLASS VI
Position Name House
1st Navya Khanduja Kabir
1st Shambhavi Tiwari Nanak
1st Lakshay Devgan Kabir
2nd Hriday Kabir
2nd Daksh Jain Kabir
CLASS VII
Position Name House
1st Anoushka Kant Nanak
1st Anya Jain Nanak
1st Dhanishtha Baruah Kabir
2nd Divjot Singh Vivekanand
2nd Jujhar Singh Nanak
CLASS VII
Position Name House
1st Anoushka Kant Nanak
1st Anya Jain Nanak
1st Dhanishtha Baruah Kabir
2nd Divjot Singh Vivekanand
2nd Jujhar Singh Nanak