POSITION NAME HOUSE
1st Mahima Baweja Kabir
2nd Sayesha Malhotra Nanak
2nd Kavisha Chitkara Vivekanand
3rd Aadhya Baweja Gautam
3rd Parnika Gupta Gautam