POSITION NAME HOUSE
1st Nandini Sharma Nanak
2nd Jagriti Goswami Nanak
3rd Niyamat Khanna Gautam
Consolation Simran Virk Kabir
Consolation Ragini Iyer Kabir