Pratyush Nandwani

Sanya Kataria

Abhishek Karagwal

Himanshu Mendiratta

Manisha Singh

Mayank Shankar

Vikash Kumar

Ashish Pawar

Eshika Mantri

Jagriti

Kiran Chaudhary

Sanyam Malhotra

Rohit Rewari

Abhishek Prakash

Amay Shukla

Rahul Sindhu

Siddharth Singh

Naman Kumar

Ishu Pawar

Shashank Rajesh Agrawal

Shubham Jain

Sugandha Kumari

Sandeep Khandelwal

Namrata Priyadarshini

Leena Raheja

Loveesh Bali

Prayrit Midha

Mohit Kumar

Shweta Patel

Himanshu Kumar

Kajal Kumari

Garima Ahuja

Bhumika Khattar

Jyotsana Arya

Resham Kulshrestha

Shriti Goyal

Gulshan Kumar

Abhinav Rana

Pramna Bhandari

Himanshi Rawat

Shubham Dimri